Praktijk voor Coaching & Counselling

Contact: 06 4011 8916

Oorzaken van stress

Van een enkele nare situatie of stressor raak je niet overspannen of krijg je een burn-out. Of iemand wel of niet overspannen of in een burn-out raakt, is afhankelijk van meerdere factoren die elkaar onderling kunnen versterken. Sommige mensen zijn gevoeliger voor stress dan anderen, dit heeft te maken met de draagkracht. De ene persoon gaat schijnbaar fluitend door het leven, een ander raakt overspannen.

Ieder mens heeft zijn eigen unieke manier om met situaties om te gaan. Hoe komt het dan, dat de ene persoon vatbaarder voor stress is, dan een ander? Dit heeft onder andere te maken hoe je als persoon tegen gebeurtenissen aankijkt. Een gebeurtenis zelf geeft geen stressreactie, wel de betekenis die iemand aan de gebeurtenis geeft. Hierbij spelen persoonlijkheidskenmerken een grote rol.
Globaal kun je mogelijke stress veroorzakers onderverdelen in drie categorieën: werk gerelateerd, de privésituatie en de persoonlijkheidskenmerken van de persoon zelf. 

Oorzaken van stress: werk gerelateerd Oorzaken van stress

 • Voortdurende veranderingen en onzekerheid op het werk
 • Reorganisaties en ontslag van personeel
 • Hoge werkdruk of te veel verantwoordelijkheid hebben
 • Werken onder gevaarlijke omstandigheden
 • Geen of nauwelijks invloed hebben
 • Slecht functionerend management
 • Veelvuldig overwerken
 • Roddel en pestcultuur
 • Gebrek aan waardering
 • Slechte communicatie

Oorzaken van stress: privésituatie

 • Het verlies van een dierbare
 • Chronische ziekte of letsel
 • Niet kunnen doen wat je eigenlijk zou willen doen
 • De verzorging van een oudere of ziek familielid
 • Problemen binnen het gezin
 • Traumatische gebeurtenis
 • Emotionele problemen
 • Echtscheiding
 • Financiële problemen
 • Werkeloosheid

Oorzaken van stress: persoonlijkheidskenmerken

 • Perfectionisme
 • Een groot gevoel voor verantwoordelijkheid
 • Teveel van jezelf eisen en de lat hoog leggen
 • Meerdere dingen tegelijk willen doen, gehaast zijn
 • Moeilijk nee kunnen zeggen
 • Moeite met grenzen stellen met betrekking tot jezelf
 • Anderen willen helpen
 • Geen hulp willen vragen
 • De neiging om jezelf weg te cijferen
 • Loyaal en betrokken zijn
 • Een harde werker zijn
 • Een doorzetter zijn

Oorzaken van stress: begeleiding bij stressklachten

Binnen de praktijk wordt persoonlijke begeleiding gegeven aan mensen die lang of te veel stress ervaren, wat kan leiden tot overbelasting, uitputting of uiteindelijk overspannen zijn of een burn-out. Van belang is dat de balans tussen draagkracht en draaglast hersteld wordt. De begeleiding die geboden wordt is gericht op het verlagen van stress, we gaan samen op zoek naar de onderliggende oorzaken en hoe je er anders mee om kan leren gaan.

Tijdens de gesprekken gaan we eerst aan de slag met het achterhalen van de stressfactoren. Waar ontstaat de meeste stress in jouw leven en hoe is deze stress ontstaan? Ik ondersteun je in het stoppen met wat niet meer werkt voor je, zodat je de dingen kan gaan doen die wel voor je werken.

We kijken niet alleen naar het oplossen of reduceren van stress, maar gaan ook op zoek naar dingen waar jij van binnen blij van wordt. Dit om te voorkomen dat je terugvalt in oude patronen. Ik bied je de ondersteuning om je leven zo in te richten dat het bij je past op jouw voorwaarden, zodat je weer energie krijgt van hetgeen wat je doet.

Tijdens de counselling gesprekken krijg je praktische handvatten aangeboden, welke je in je dagelijkse leven toe kan passen. Deze handvatten neem je mee voor de rest van je leven.

Sessies kunnen behalve in persoonlijke gesprekken ook plaats vinden via skype  

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.
Ok