Praktijk voor 
Coaching & Counselling

Contact: 06 4011 8916

Nishkampa van​ de Breevaart

Ondersteuning in Thuissituatie

Ondersteuning bij stressklachten voor mantelzorgers

Als mantelzorger zorg je voor een familielid of iemand in je omgeving waar je een persoonlijke band mee hebt en waar je om geeft. De hulpbehoevende heeft vaak een chronische ziekte of een beperking. Het kan ook zijn dat je zorgt voor een oudere die moeilijker ter been is of dementerend is.

Het kan zijn dat je als mantelzorger ook nog een baan hebt, eigenlijk heb je dan een dubbele baan, je moet voor je naasten zorgen en gewoon naar je werk toe dit kan als een grote belasting ervaren worden en de nodige stress geven. Als mantelzorger draag je veel verantwoordelijkheid en mensen die zorg bieden die willen vaak het beste voor de ander maar kunnen daarbij zichzelf vergeten. Dit alles kan tot overbelasting leiden.

@(content)

PGB voor volwassenen Lelystad

Soms heeft u extra ondersteuning nodig om de dagelijkse zaken te regelen. Dit kan zijn hulp bij uw administratie, dagbesteding of sociale contacten. Deze hulp heeft u bijvoorbeeld nodig omdat u het (tijdelijk) niet meer zelf kan doen door omstandigheden zoals ziekte, een beperking, of omdat u vaker dingen vergeet. Het kan ook zijn dat u tijdelijk een luisterend oor zoekt of begeleiding bij het verwerken van het verliezen van uw gezondheid. Als professioneel hulpverlener kan ik uw hierbij helpen.

Mijn werkzaamheden als Sociaal Persoonlijk Hulpverlener hebben als doel:

@(content)

Begeleiding bij zelfredzaamheid

Soms heeft u extra ondersteuning nodig om de dagelijkse zaken te regelen. Dit kan zijn hulp bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie, begeleiding bij administratie en contacten met instanties, ondersteuning bij het leggen van sociale contacten en deze behouden, ondersteuning bij u dagindeling of een zinvolle dagbesteding.
Het kan zijn dat u deze hulp nodig heeft omdat u dit (tijdelijk) niet zelf kan doen, hetzij door een beperking (handicap) of door ziekte. Het kan ook zijn dat u vaker dan voorheen dingen vergeet.
Ik help u graag met de dingen die nodig zijn, zodat u zo zelfstandig mogelijk en aangenaam thuis kan wonen.

Als professioneel begeleider kan ik u helpen bij het vergroten van de zelfredzaamheid door u te ondersteunen bij:

@(content)

Ondersteuning thuis

Vanuit mijn opleiding als Z - verpleegkundige, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en geregistreerd Registercounsellor ABvC® is het ook mogelijk om professionele ondersteuning te krijgen in de thuissituatie, zowel met PGB (Persoonsgebonden budget) als zonder PGB. Bij ondersteuning thuis gaat het om extra ondersteuning op het gebied van structuur, dagritme en praktische hulp bij taken die gericht zijn op het bevorderen, behouden en vergroten van de zelfredzaamheid. De begeleiding die ik bied heeft als doel om zorg te organiseren, die aansluit op de wens en behoeften van de client en diens omgeving.

@(content)
Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.
Ok