Contact: 06 4011 8916

Praktijk voor 
Coaching & Counselling

Nishkampa van​ de Breevaart

De psychische gevolgen van de Corona crisis

Nederland is getroffen door het Coronavirus, uit een groot aantal recente studies blijkt dat hierdoor veel mensen in psychische problemen zijn gekomen met vaak stress gerelateerde klachten als gevolg. Misschien heb je nu juist ook meer last van angsten, paniek, somberheid of andere klachten. Het kan zijn dat je niet weet hoe je deze periode door moet komen, of ben je bang dat er geen zorg of hulp meer voor je is en het kan zijn dat je jezelf eenzamer gaat voelen. Al deze klachten kunnen soms ook leiden tot ernstige lichamelijke en geestelijke problemen.

Lees meer...

De levenscirkel

Wanneer we opgroeien gaan we door een aantal ontwikkelstadia, deze verlopen voor ieder mens weer op zijn eigen unieke wijze. Bij een crisis in je leven komen vaak de niet eerder goed verwerkte crisissen naar voren en we krijgen dan een kans om deze onverwerkte gebeurtenissen alsnog een plek te geven in ons leven.

In het leven stellen we ons regelmatig de vraag:

Lees meer...

Psychosociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening houdt in het ondersteunen en weer op weg helpen van mensen die klachten hebben die ontstaan zijn op persoonlijk, rationeel of maatschappelijk gebied.

Ieder mens kent periodes van onzekerheden in zijn leven, er kan ontevredenheid over jezelf ontstaan of problemen in het contact met anderen. Je kan ook een gevoel hebben van vastgelopen te zijn of blijven hangen in oude gevoelens en oude patronen.

Lees meer...

Wat is een registercounsellor

Een Registercounsellor ABvC® begeleidt de client in processen rond persoonlijke groei, ontwikkeling en het eigen kunnen. Daarbij komen niet alleen de actuele klachten aan bod, maar alle levensomstandigheden waarbij eigenwaarde, gezondheid, vitaliteit, geluk en zingeving een rol spelen. Zo wordt gewerkt aan herstel en duurzame verandering en wordt terugval of symptoomverschuiving voorkomen.

Een registercounsellor ondersteunt en begeleidt je professioneel en persoonlijk bij moeilijke of pijnlijke situaties in je leven.

Counsellors die aangesloten zijn bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABVC) worden registercounsellors ABvC® genoemd.

Lees meer...

Wat is Counselling

Welkom! Mijn naam is Nishkampa van de Breevaart en ik ben een geregistreerd Registercounsellor ABvC®. Inmiddels ben ik al meer dan 10 jaar werkzaam als counsellor en coach op het gebied van verlieservaringen, verlies van gezondheid, stress- en burn-out klachten, angsten en individuele vraagstukken. Mijn werkwijze als counsellor is persoonlijk, mijn passie is om de kwaliteit van leven te vergroten en de vitaliteit te verhogen van de cliënten die de praktijk bezoeken. 
De consulten vinden plaats in een veilige en rustige omgeving.

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor counselling. Als geregistreerd registercounsellor ABvC® ben ik gebonden aan een ethische code, en heb ik een beroepsgeheim waar ik me aan te houden heb.

Lees meer...

Voor wie Counselling

Heb je last van depressieve gevoelens?
Ervaar je veel stress op allerlei gebied?
Loopt je relatie niet goed en is er veel strijd?
Lukt het steeds maar niet om je doelen te behalen?
Zijn er moeilijke verdrietige dingen in je leven gebeurd waar je niet uitkomt?
Heb jij of je partner verlies van gezondheid en vind je het moeilijk om hier mee om te gaan?
Heb je last van angsten?

Zoek je iemand die naar je kan luisteren en jou op weg kan helpen, de problemen aanpakken en weer nieuwe mogelijkheden ontwikkelen, waardoor er weer uitzicht kan ontstaan? 

Lees meer...

Persoonlijke ontwikkeling

Welkom bij Praktijk voor Coaching & Counselling. Herken je dit?                                                                                                        

  • Veel moeten van jezelf
  • Vermoeidheid
  • Faalangst
  • Onzekerheid
  • Slecht slapen
  • Vage lichamelijke klachten
  • Schuldgevoelens
  • Niet weten wat je wilt
  • Spanningen en stress
  • .....

Bij mij in de praktijk krijg je ondersteuning bij je klacht en dat duwtje in de juiste richting, zodat je weet wat je werkelijk wilt en je vanuit jouw eigen kracht je doelen kunt realiseren. 

Lees meer...

Life Coaching online

Welkom op de site van life coaching online. Life coaching online is een praktijk voor coaching en counselling en natuurgeneeskundige therapie. De praktijk is gevestigd te Lelystad en er worden consulten in de praktijk gegeven zowel in Lelystad als in Amsterdam. Tevens is het mogelijk om een consult te ontvangen online.

Life coaching online: wat is het 

In onze huidige maatschappij worden steeds meer eisen gesteld, dit zowel in het werk als in de privésfeer. Dit kan faalangst en onzekerheid geven doordat je niet goed weet wat je wil, het geeft stress, problemen op je werk, fysieke klachten, problemen in je relatie etc.

Lees meer...

Online life coach

Welkom op de site van online life coach. Online life coach is een praktijk voor coaching en counselling. Persoonlijke counselling kan je helpen de balans in jezelf en je leven terug te vinden, waardoor klachten kunnen verminderen.
De gesprekken kunnen plaats vinden online, maar het is ook mogelijk om een consult in de praktijk te ontvangen.

Online life coach: wat is het

Onder coaching wordt verstaan het begeleiden van mensen om in positieve zin te veranderen. Bij counselling is de kern het raadgeven bij het oplossen van problemen, het weghalen van belemmeringen, of het ontwikkelen van bepaalde kennis en vaardigheden. De client die stelt de doelen en komt in actie om deze te behalen. 

Lees meer...

Counselor coach

Hartelijk welkom bij Counselor Coach. Iedereen maakt wel eens een periode mee dat het niet goed gaat. Dat kan op het werk zijn, in je relatie, met je kinderen of je familie. Je maakt je zorgen of je bent niet gelukkig. Je gedachten blijven in een kringetje ronddraaien zonder dat het je verder brengt. Dan is het fijn als er iemand is die je kan helpen om je situatie te overzien. Iemand die je helpt bij het verhelderen van je gedachten en je gevoelens. Een counselor is zo iemand.

Counselor coach: wat is het

Counseling is een vorm van niet sturende psychische hulpverlening en is laagdrempelig. Bij counseling ligt de nadruk meer op het emotionele vlak en er is veel aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid.

Lees meer...

Coaching en Counseling

Welkom bij Coaching en Counseling. Coaching en Counseling is een praktijk gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling, voor psychische en fysieke klachten, burn-out, verlies van gezondheid en verlies en rouwverwerking. De klacht kan zonodig ondersteund worden met natuurlijke geneeswijzen Praktijk Nishkampa. Er worden consulten gegeven in Lelystad en Amsterdam, ook is het mogelijk om consulten te ontvangen telefonisch of online.

Coaching en Counseling: wat is het

We hebben allemaal wel eens een periode waarin het lijkt alsof je stilstaat, je kijkt wel terug maar het lijkt alsof je maar niet vooruit komt. Je voelt de behoefte om te veranderen en de dingen in je leven anders in te richten, maar je weet niet hoe je dit moet doen. Dan is dat wellicht een goed moment om een coach/ counselor in te schakelen.

Lees meer...

Counselling Amsterdam

Welkom bij counselling Amsterdam. Counselling Amsterdam is een praktijk voor coaching en counselling, rouwbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Als coach/ counsellor ondersteun ik je in vele uiteenlopende situaties, vooral door goed te luisteren. Bij mij kun je je eigen persoonlijke verhaal kwijt. Zonodig vraag ik dieper door en zorg er samen met je voor, dat er meer helderheid in je situatie komt waardoor er meer inzicht kan ontstaan. Zo komt er meer ruimte om te kijken naar nieuwe mogelijkheden en kijken we hoe je nieuwe wegen in kunt slaan.
In de praktijk kan je terecht voor: burn-out klachten, rouw en verlies, verlies van gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer...