Contact: 06 4011 8916

Praktijk voor 
Coaching & Counselling

Nishkampa van​ de Breevaart

Professionaliteit

Opleiding

Sinds 2023 ben ik gediplomeerd rouwbegeleider/ verliescounselor en heb mijn studie gevolgd bij Land van Rouw.
Dit is een tweejarige post-HBO opleiding die gaat over het begeleiden van verlieservaringen en hechtings- en verliestrauma's.
Het systemisch denken en werken is een belangrijke basis van de opleiding, gecombineerd met lichaamswerk.
Aansluitend heb ik daarna de therapeutische vervolgopleiding gedaan "Werken met gestolde rouw".

Masterclass: De bewegingen van de ziel, gegeven door Wibe Veenbaas bij Phoenix. 

Mijn driejarige opleiding als Counselor heb ik gevolgd bij de Academie voor Counselling en Coaching. Deze opleiding heb ik in 2013 afgerond.
Diploma: Gesprekstherapie en Coaching
Diploma: Specialist Counsellor en Coach
Diploma: Professioneel Counsellor en Coach

In 2016 heb ik mijn studie HBO Medische basiskennis afgerond die voldoet aan de Plato eindtermen.

In 2016 heb ik mijn drie jarige opleiding afgerond Persoonlijke groei en Bewustzijnsontwikkeling. Binnen deze opleiding ben ik mede gespecialiseerd in het begeleiden van Stress en Burn-out klachten en Rouw en Verliesverwerking.

In 2005 heb ik mijn studie HBO Sociaal Pedagogisch Hulpverlener afgerond aan de HVA te Amsterdam en heb ik gewerkt als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener.

Tevens ben ik Complementair Therapeut en heb hiervoor meerdere opleidingen gevolgd Praktijk Nishkampa.

Training

In 2023 heb ik de tweedaagse training gevolgd Professioneel leiderschap gegeven door Wibe Veenbaas bij Phoenix.

In 2019 heb ik de 5-daagse training gevolgd Professioneel Begeleiden bij Verlies van Gezondheid bij Virtus. Tijdens deze training stond de systemische benadering van verlies van gezondheid centraal, de copingstijlen, methodieken, omgaan met ernstige ziekte, lijden, lijdensdruk en veerkracht en de invloed op relaties en het gezin. Als iemand moet leren leven met de dreiging van ziekte en achteruitgang kan het helpen om steun te zoeken bij iemand die onbevooroordeeld luistert naar de angst, die geen oplossingen aandraagt maar de ruimte geeft om de angst uit te spreken.

In 2019 heb ik deelgenomen aan de vierdaagse training Begeleiden bij Verlies en Rouw bij Brightblue coaching & training, trainer Jeanne van Mierlo. Tevens volg ik jaarlijks de Ervarings- en Supervisie dag Begeleiden bij Verlies en Rouw.

In 2019 heb ik deelgenomen aan de training Verlies in Beeld, werken met duplo-materiaal rond verlies bij Expertisecentrum Omgaan met Verlies. Via het werken met duplo poppetjes wordt het eigen verhaal inzichtelijk gemaakt via het beeld, dit werkt helend. Door naar je eigen opstelling van poppetjes te kijken, kan de gebeurtenis inzicht geven in bepaalde patronen.

Bijscholing en workshops

 • Stress en Burn-out
 • Systemisch Coachen en Counsellen
 • Creatieve werkvormen
 • Mandala tekenen mbt bewustzijnsontwikkeling
 • Tekentaal
 • Tafelopstellingen
 • Workshop Zelfvertrouwen
 • Begeleiden bij allerlei vormen van angst
 • Hoogsensitiviteit bij volwassenen
 • Het begeleiden van dwangstoornissen
 • Transactionele analyse als deuropener
 • Cursus Persoonlijk Leiderschap - Wibe Veenbaas
 • Tweedaagse Vonken van Verlangen - Wibe Veenbaas
 • Zelfcompassie en zelfvertrouwen
 • Transities
 • EFT