Contact: 06 4011 8916

Praktijk voor 
Coaching & Counselling

Nishkampa van​ de Breevaart

Klachtenregeling

SCAG logoCliënten hebben het recht een klacht in te dienen op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De klachtenregeling zorgt ervoor dat de klachten van cliënten worden behandeld door een klachtenfunctionaris en eventueel een klachtencommissie.
 
Heeft u onvrede of een klacht en komt u er met de therapeut niet uit, dan kunt u in de praktijk een document vragen waarin beschreven staat hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze klacht wordt afgehandeld.
De praktijk is aangesloten bij SCAG en Solopartners.
SCAG is een gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.
Solopartners biedt een klachtenregeling voor zelfstandige zorgverleners.