Contact: 06 4011 8916

Praktijk voor 
Coaching & Counselling

Nishkampa van​ de Breevaart

Wat is een registercounsellor

Een Registercounsellor ABvC® begeleidt de client in processen rond persoonlijke groei, ontwikkeling en het eigen kunnen. Daarbij komen niet alleen de actuele klachten aan bod, maar alle levensomstandigheden waarbij eigenwaarde, gezondheid, vitaliteit, geluk en zingeving een rol spelen. Zo wordt gewerkt aan herstel en duurzame verandering en wordt terugval of symptoomverschuiving voorkomen.

Een registercounsellor ondersteunt en begeleidt je professioneel en persoonlijk bij moeilijke of pijnlijke situaties in je leven.

Counsellors die aangesloten zijn bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABVC) worden registercounsellors ABvC® genoemd.

Een registercounsellor is hbo- of universitair opgeleid, voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is gespecialiseerd in psychosociale en psychotherapeutische begeleiding.

Wat is een registercounsellorDe ABVC staat als beroepsvereniging voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een erkend kwaliteitskeurmerk (KIWA). Om de professionele kwaliteit te waarborgen is voortdurende bij- en nascholing verplicht, net als intervisie en supervisie. Jaarlijks wordt een registercounsellor opnieuw getoetst of er nog voldaan wordt aan de kwaliteitseisen.
De ABVC werkt met een gedragscode en een klachtenreglement.

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van counselling (gedeeltelijk).
Een werkgever biedt soms ook mogelijkheden om tegemoet te komen in de kosten.
In bepaalde gevallen kan je gebruik maken van regelingen zoals het Persoonsgebonden budget (PGB), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of belastingaftrek.

Als registercounsellor heb je een geheimhoudingsplicht. Ook wanneer het counselling traject wordt vergoed door een derde partij.
Na het afsluiten van het traject blijft je dossier onder de geheimhoudingsplicht gewaarborgd.