Praktijk voor Coaching & Counselling

Contact: 06 4011 8916

Methoden bij rouw en verlies

Counselling

Counselling is een laagdrempelige en praktische vorm van hulpverlening. Als je een probleem hebt en er niet alleen uitkomt, kan ik als registercounselor je helpen om beter met die situatie of dat probleem om te gaan.
Ik ondersteun je door middel van gesprekken, systemisch werk, tekenen, schrijven of het gebruik van rituelen om jouw verlies of verliezen een plek te geven. Ook de verliezen van lang geleden die wellicht nooit zijn gezien kunnen hierbij van belang zijn. Afscheid en rouw zijn essentieel. Als de rouw van toen er mag zijn, kan de levensenergie en de liefde weer gaan stromen.

Voor veel mensen ontstaan er tijdens een verlieservaring emoties die lastig te hanteren kunnen zijn. Diep van binnen voel je vaak wel aan wat goed voor je is, wat je wilt of wat je nodig hebt. Soms wil je alleen zijn, soms wil je juist mensen om je heen. De ene keer wil je praten over alles wat je bezig houdt, de andere keer wil je juist even iets heel anders doen. Het is goed je gevoelens toe te laten. Het verdriet wil gevoeld worden, ieder doet dat op zijn eigen manier. 

Ik heb toegang tot veel verschillende creatieve koesterende en helende methoden waarmee je deze emoties helder krijgt. Door je bewust te worden van de onderliggende gevoelens kan je hier weer grip op krijgen en de draad weer oppakken. Hieronder heb ik een aantal methoden beschreven: 

Tekenen

Wat voor de één helpt bij verlies en rouw kan bij de ander anders uitpakken. Bij een ingrijpend verlies is het soms moeilijk om woorden te geven aan alle emoties en gevoelens. Tekenen helpt om via het gemaakte werk van een afstandje naar het verlies en de emoties te kijken. Je mag ondervinden dat het er allemaal mag zijn zonder dat het je overspoelt. Je leert op een zachte manier je gevoelens en emoties de ruimte te geven. Je ontdekt dat verliesmomenten ook groeimomenten kunnen zijn. Het helpt om het verlies te integreren in je leven.

Helend schrijven

Helend schrijven helpt om situaties, gevoelens en gedachten te ordenen. Het kan helderheid geven over waar de pijnpunten zitten, welke hulpmiddelen er zijn en vertrouwen geven om nieuwe wegen in te slaan of anders om te gaan met pijnlijke zaken.

Genogram

Een genogram is een instrument om de stamboom te tekenen, die informatie toont over de familieleden van tenminste drie generaties. Een genogram bevat gegevens over de familiegeschiedenis en omgeving van de persoon. Een familiegeschiedenis geeft ook een genetisch overzicht, het helpt je om erfelijke lichamelijke sterkten en zwakheden te visualiseren. Genogrammen bevatten ook waardevolle gegevens over de emotionele problemen die in een familie steeds terugkeren of vaak optreden. 
Ook kan een genogram gemaakt worden voor een specifiek doel, waarop je jezelf de vraag kan stellen bijvoorbeeld waar komt mijn depressie vandaan? Je kan een bepaalde aandoening opsporen door verschillende generaties heen.

Systemisch werken

Vanuit de holistische benadering worden mensen en hun persoonlijke problemen en ziektes gezien als één geheel. Het systemisch werk gaat nog een stap verder. Als mens zijn we ook onderdeel van systemen: in het bijzonder ons familiesysteem. Maar ook in je werk, vriendenkring, clubverband maak je deel uit van systemen. Die verbondenheid is deels bewust maar nog veel meer onbewust. Als er verstrikkingen zijn in het systeem, kan de liefde niet vrij stromen. De rouw stagneert, er zit geen beweging in.
Vanuit die verbondenheid ontwikkelen we patronen die ons leven kunnen sturen, beheersen, bepalen en belemmeren. Bijvoorbeeld als een kind er thuis niet bij hoort, is de kans groot dat het op school er ook niet echt bij zal horen, of later in de werksituatie. Je krijgt herhalende patronen. Inzicht krijgen in die patronen geeft bewustwording, waardoor een patroon of probleem doorbroken kan worden.

Poppetjestaal binnen de praktijk wordt gewerkt met poppetjes en materialen, waardoor het eigen verhaal inzichtelijk wordt gemaakt via het beeld, dit werkt helend. Door naar je eigen opstelling van poppetjes te kijken, kan de gebeurtenis inzicht geven in bepaalde patronen.
Werken met poppetjestaal kent geen leeftijd, het is universeel en voegt altijd iets toe aan jong en oud. 

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.
Ok