Praktijk voor 
Coaching & Counselling

Contact: 06 4011 8916

Nishkampa van​ de Breevaart

Counselling

De psychische gevolgen van de Corona crisis

Nederland is getroffen door het Coronavirus, uit een groot aantal recente studies blijkt dat hierdoor veel mensen in psychische problemen zijn gekomen met vaak stress gerelateerde klachten als gevolg. Misschien heb je nu juist ook meer last van angsten, paniek, somberheid of andere klachten. Het kan zijn dat je niet weet hoe je deze periode door moet komen, of ben je bang dat er geen zorg of hulp meer voor je is en het kan zijn dat je jezelf eenzamer gaat voelen. Al deze klachten kunnen soms ook leiden tot ernstige lichamelijke en geestelijke problemen.

@(content)

De levenscirkel

Wanneer we opgroeien gaan we door een aantal ontwikkelstadia, deze verlopen voor ieder mens weer op zijn eigen unieke wijze. Bij een crisis in je leven komen vaak de niet eerder goed verwerkte crisissen naar voren en we krijgen dan een kans om deze onverwerkte gebeurtenissen alsnog een plek te geven in ons leven.

In het leven stellen we ons regelmatig de vraag:

@(content)

Wat is een registercounsellor

Een Registercounsellor ABvC® begeleidt de client in processen rond persoonlijke groei, ontwikkeling en het eigen kunnen. Daarbij komen niet alleen de actuele klachten aan bod, maar alle levensomstandigheden waarbij eigenwaarde, gezondheid, vitaliteit, geluk en zingeving een rol spelen. Zo wordt gewerkt aan herstel en duurzame verandering en wordt terugval of symptoomverschuiving voorkomen.
Een registercounsellor ondersteunt en begeleidt je professioneel en persoonlijk bij moeilijke of pijnlijke situaties in je leven.

Counsellors die aangesloten zijn bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABVC) worden registercounsellors ABvC® genoemd. Een registercounsellor is hbo- of universitair opgeleid, voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is gespecialiseerd in psychosociale en psychotherapeutische begeleiding.

@(content)

Wat is Counselling

Welkom! Mijn naam is Nishkampa van de Breevaart en ik ben een geregistreerd Registercounsellor ABvC®. Inmiddels ben ik al meer dan 10 jaar werkzaam als counsellor en coach op het gebied van verlieservaringen, verlies van gezondheid, stress- en burn-out klachten, angsten en individuele vraagstukken. Mijn werkwijze als counsellor is persoonlijk, mijn passie is om de kwaliteit van leven te vergroten en de vitaliteit te verhogen van de cliënten die de praktijk bezoeken. 
De consulten vinden plaats in een veilige en rustige omgeving.

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor counselling. Als geregistreerd registercounsellor ABvC® ben ik gebonden aan een ethische code, en heb ik een beroepsgeheim waar ik me aan te houden heb.

In dit Blog leg ik uit wat counselling is en voor welke situaties counselling geschikt is.

@(content)

Voor wie Counselling

Heb je last van depressieve gevoelens?
Ervaar je veel stress op allerlei gebied?
Loopt je relatie niet goed en is er veel strijd?
Lukt het steeds maar niet om je doelen te behalen?
Zijn er moeilijke verdrietige dingen in je leven gebeurd waar je niet uitkomt?
Heb jij of je partner verlies van gezondheid en vind je het moeilijk om hier mee om te gaan?
Heb je last van angsten?

Zoek je iemand die naar je kan luisteren en jou op weg kan helpen, de problemen aanpakken en weer nieuwe mogelijkheden ontwikkelen, waardoor er weer uitzicht kan ontstaan? 

Voor wie counseling: wat is het

Counseling is psychologische hulpverlening voor mensen die een tijdelijk probleem ervaren zoals angst, stressklachten, depressieve gevoelens, of die relatieproblemen hebben. Counseling werkt met gesprekken die leerzaam, inzicht gevend en bewustmakend zijn. Counseling maakt je psychisch sterker, geeft meer rust in je hoofd en helpt om stress te verminderen.

@(content)

Persoonlijke ontwikkeling

Welkom bij Praktijk voor Coaching & Counselling. Herken je dit?                                                                                                                                 

  • Veel moeten van jezelf
  • Vermoeidheid
  • Faalangst
  • Onzekerheid
  • Slecht slapen
  • Vage lichamelijke klachten
  • Schuldgevoelens
  • Niet weten wat je wilt
  • Spanningen en stress
  • .....

Bij mij in de praktijk krijg je ondersteuning bij je klacht en dat duwtje in de juiste richting, zodat je weet wat je werkelijk wilt en je vanuit jouw eigen kracht je doelen kunt realiseren. 

@(content)

Life Coaching via skype

Welkom op de site van life coaching via skype. Life coaching via skype is een praktijk voor coaching en counselling en natuurgeneeskundige therapie. De praktijk is gevestigd te Lelystad en er worden consulten in de praktijk gegeven zowel in Lelystad als in Amsterdam. Tevens is het mogelijk om een consult te ontvangen via skype.

Life coaching via Skype: wat is het 

In onze huidige maatschappij worden steeds meer eisen gesteld, dit zowel in het werk als in de privésfeer. Dit kan faalangst en onzekerheid geven doordat je niet goed weet wat je wil, het geeft stress, problemen op je werk, fysieke klachten, problemen in je relatie etc. Het leven loopt niet meer zoals je zelf zou willen en er ontstaat meer stress, waardoor de mogelijkheid op een burn-out of depressie kan ontstaan. Het risico is dat alles stil kan komen te liggen en om die obstakels op te ruimen hebben mensen een life coach nodig. 

@(content)

Skype life coach

Welkom op de site van skype life coach. Skype life coach is een praktijk voor coaching en counselling. Persoonlijke counselling kan je helpen de balans in jezelf en je leven terug te vinden, waardoor klachten kunnen verminderen.
De gesprekken kunnen plaats vinden via skype, maar het is ook mogelijk om een consult in de praktijk te ontvangen.

Skype life coach: wat is het

Onder coaching wordt verstaan het begeleiden van mensen om in positieve zin te veranderen. Bij counselling is de kern het raadgeven bij het oplossen van problemen, het weghalen van belemmeringen, of het ontwikkelen van bepaalde kennis en vaardigheden. De client die stelt de doelen en komt in actie om deze te behalen. 

@(content)

Counselor coach

Hartelijk welkom bij Counselor Coach. Iedereen maakt wel eens een periode mee dat het niet goed gaat. Dat kan op het werk zijn, in je relatie, met je kinderen of je familie. Je maakt je zorgen of je bent niet gelukkig. Je gedachten blijven in een kringetje ronddraaien zonder dat het je verder brengt. Dan is het fijn als er iemand is die je kan helpen om je situatie te overzien. Iemand die je helpt bij het verhelderen van je gedachten en je gevoelens. Een counselor is zo iemand.

Counselor coach: wat is het

Counseling is een vorm van niet sturende psychische hulpverlening en is laagdrempelig. Bij counseling ligt de nadruk meer op het emotionele vlak en er is veel aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid. Als je een probleem hebt en er niet meer alleen uit kan komen, helpt een counselor je om beter met de situatie om te gaan of het probleem op te lossen. Door effectieve en gestructureerde gesprekken vind je samen met de counselor een uitweg, zodat je uiteindelijk vrijer door het leven kan gaan. Je zal anders tegen je problemen aan gaan kijken. Omdat een counselor een objectieve buitenstaander is kan hij je juist helpen je problemen in het juiste perspectief te zien en ze op te lossen. 

@(content)

Coaching en Counseling

Welkom bij Coaching en Counseling. Coaching en Counseling is een praktijk gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling, voor psychische en fysieke klachten, burn-out, verlies van gezondheid en verlies en rouwverwerking. De klacht kan zonodig ondersteund worden met natuurlijke geneeswijzen Praktijk Nishkampa. Er worden consulten gegeven in Lelystad en Amsterdam, ook is het mogelijk om consulten te ontvangen telefonisch of via skype.

Coaching en Counseling: Wat is het

We hebben allemaal wel eens een periode waarin het lijkt alsof je stilstaat, je kijkt wel terug maar het lijkt alsof je maar niet vooruit komt. Je voelt de behoefte om te veranderen en de dingen in je leven anders in te richten, maar je weet niet hoe je dit moet doen. Dan is dat wellicht een goed moment om een coach/ counselor in te schakelen. Als counselor kan ik je begeleiden bij het bereiken van groei en verandering. Om meer inzicht in je functioneren te krijgen en je bewust te worden van belemmerende gedachten en patronen. Zodat je die los kan gaan laten en er ruimte komt voor nieuwe mogelijkheden en andere keuzes. Daardoor zal er inzicht komen en kan er een nieuw uitzicht ontstaan. Na een coaching en counseling traject kan je weer zelf verder. 

@(content)

Counselling Amsterdam

Welkom bij counselling Amsterdam. Counselling Amsterdam is een praktijk voor coaching en counselling en persoonlijke ontwikkeling. Als coach/ counsellor ondersteun ik je in vele uiteenlopende situaties, vooral door goed te luisteren. Bij mij kun je je eigen persoonlijke verhaal kwijt. Zonodig vraag ik dieper door en zorg er samen met je voor, dat er meer helderheid in je situatie komt waardoor er meer inzicht kan ontstaan. Zo komt er meer ruimte om te kijken naar nieuwe mogelijkheden en kijken we hoe je nieuwe wegen in kunt slaan.
In de praktijk kan je terecht voor: burn-out klachten, rouw en verlies, verlies van gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Counselling Amsterdam: wat is het

Counselling helpt bij alledaagse vragen en problemen met een (lichte) psychosociale achtergrond, zoals aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn, relatieproblemen, rouw, vage lichamelijke klachten, een disfunctioneren op het werk, angsten, gevoelens van onzekerheid etc. Als counsellor kijk ik samen met jou naar je verleden, waar vaak gebeurtenissen hebben plaats gevonden, die je huidige situatie hebben beinvloed.
Als counsellor help ik je om je verder te ontwikkelen. 

@(content)

Angst Amsterdam

Welkom op de site van angst Amsterdam, deze praktijk geeft professionele begeleiding bij angsten. Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten en kan dus nuttig zijn als je jezelf moet beschermen.

Angst Amsterdam: wat is het

Soms is iemand bang terwijl daar weinig of geen aanleiding voor is. Als de angst erg groot is of onnodig lang aanhoudt, dan kan je daar in je dagelijkse leven veel last van hebben. Je bent als het ware bang voor je eigen angst en bang voor de situaties waarin jouw angst naar boven komt. We spreken dan van een angststoornis. Er zijn verschillende soorten angststoornissen. Een daarvan is bijvoorbeeld de gegeneraliseerde angststoornis. 
Iemand met een gegeneraliseerde angststoornis maakt zich voortdurend erge zorgen over allerlei dingen uit het dagelijkse leven, terwijl daar weinig aanleiding voor is. Vaak gebeurt dit onbewust. Het kan zijn dat je in angst zit over je werk, partner, de kinderen, vakantie, ziekten, of over wat je allemaal moet betalen of over de toekomst, wat er allemaal niet kan gebeuren.

@(content)
Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.
Ok